Strona główna » Rybotycki Warsztat Kultury

Rybotycki Warsztat Kultury

warsztat

Zapraszamy na artystyczne turnusy na Pogórzu Przemyskim, w Rybotyczach. Odbędą się one w miejscu, od którego swoją nazwę wziął funkcjonujący do końca XVIII wieku Rybotycki Warsztat Ikonowy. Warsztat skupiał rybotyckich mieszczan i mnichów z pobliskiego klasztoru w Posadzie Rybotyckiej. Ikony z tego warsztatu tworzyli samoucy bądź prowincjonalni majstrowie. Charakteryzowały się rozpoznawalnym ludowym stylem. Pisano o nich ?robota rybotycka?, nie podając autorów ikon. Warsztaty będą także dobrą okazją do poznania niezwykłego miejsca, jakim jest Pogórze Przemyskie. Cztery dni zajęć stanowią doskonałą ofertę na tegoroczne wakacje. Warsztaty będą przeprowadzone w trzech ośmioosobowych grupach, prosimy o wybranie jednej z nich. W ofercie mamy dwa turnusy:

– Turnus pierwszy 27-30 lipca. Zapisy do 10 lipca.

– Turnus drugi 17-20 sierpnia. Zapisy do 5 sierpnia.

W ramach turnusu odbędą się:

Warsztaty wikliniarskie ? prowadzący Jacek Wydrzyński ? grupa 8 osób.

Jacek Wydrzyński: Jest absolwentem Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie , szkoły, która kształciła w dziedzinie ginących zawodów rzemieślniczych i artystycznych. Ze wszystkich nauczanych przedmiotów wybrał rzeźbę i wikliniarstwo z których wykonał prace dyplomowe. Zdobył także dyplomy czeladnicze w tych dziedzinach oraz dyplomy instruktora rękodzieła artystycznego i animatora społeczno-kulturalnego . W swojej twórczości najbardziej inspiruje go natura (miękkie kształty bez ostrych krawędzi) oraz sztuka secesyjna, sztuka ludowa a także sztuka wschodu.

Uczestnicy warsztatu nauczą się podstaw wyplatania z wikliny pod kierunkiem Jacka Wydrzyńskiego, rzeźbiarza i wikliniarza z Rybotycz.

Warsztaty z pisania ikon ? prowadząca Agnieszka Bieniek-Wydrzyńska – grupa 8 osób.

Agnieszka Bieniek-Wydrzyńska, artystka, która wspólnie ze swoim mężem Jackiem wybrała Rybotycze i Pogórze Przemyskie na swój drugi dom. Nawiązuje do starej rybotyckiej tradycji pisania ikon. W czasie zajęć wprowadzi uczestników w sztukę pisania ikon. Warsztaty obejmują poznawanie historii i technik pisania ikon. Mimo, że same ikony kojarzone są z miejscami sakralnymi, to technika i możliwości, jakie daje nam tempera jajowa nie musi nas ograniczać w temacie.

Na zajęciach będziemy mogli nauczyć się złocenia płatkami szlagmetalu, przygotowywania farb na bazie sproszkowanych pigmentów, a także nauczyć się podstaw malowania.

Warsztaty garncarskie ? Katarzyna Grabka – grupa 8 osób.

Warsztaty garncarskie przeprowadzi Katarzyna Grabka. Ukończyła ona studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, specjalność ? malarstwo. W programie studiów zdobyła wiedzę i umiejętności w takich dziedzinach jak: malarstwo, rysunek, rzeźba, rysunek, rzeźba, grafika komputerowa, fotografia, pedagogika oraz metodologia nauczania przedmiotów plastycznych. Z ceramiką zetknęła się już podczas studiów i zauroczyła się nią na dobre. Zachwycona wielością możliwości tworzenia kontynuuje swoją pasję prowadząc także warsztaty.

Warsztaty garncarskie będą obejmować 2 godziny wykładów oraz trzy ? trzygodzinne spotkania. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, co to jest ceramika, poznają materiały oraz narzędzia do wyrobu ceramiki, proces jej wytwarzania, techniki lepienia w glinie, techniki ozdabiania i malowania ceramiki.

Zapisy odbywają się droga mailową pod adresem kontakt@przyrodnicze.org. Warunkiem uczestnictwa jest opłata za udział w warsztatach w wysokości 500 złotych.

W ramach opłaty w wysokości 500 złotych organizatorzy zapewniają:

– Cztery dni zajęć prowadzonych przez artystów z Pogórza Przemyskiego, niezbędne materiały do uczestnictwa w warsztatach i miejsce do przeprowadzenia warsztatów.

– Ubezpieczenie.

– Jeden ciepły posiłek dziennie i poczęstunek w ciągu dnia.

– Doskonałą atmosferę i wypoczynek na Pogórzu Przemyskim.

Ważne! Osoby, które nie dysponują noclegiem są proszone o zaznaczenia w emailu ? potrzebuję noclegu. Oferujemy pomoc w znalezieniu noclegu – koszt około 120 zł. Istnieje możliwość rozbicia namiotu. Więcej informacji i regulamin warsztatów na stronie przyrodnicze.org

Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest potwierdzone przez Organizatora zakwalifikowanie Uczestnika do warsztatów, na podstawie zgłoszeń emaliowych na adres: kontakt@przyrodnicze.org oraz wpłaconej opłaty za warsztaty w kwocie 500 zł na konto Organizatora: 71 1370 1037 0000 1701 5026 3100, tytułem ?opłata za warsztaty? i z nazwą warsztatu (prosimy wpisać jeden z następujących ? wikliniarski, malowania ikon lub garncarski).