Strona główna » Szkolenie dla geobotaników już za nami

Szkolenie dla geobotaników już za nami

W ramach programu RITA ? Przemiany w regionie, od czerwca 2017 roku, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze wraz z partnerem z Ukrainy,  organizacją pozarządową ?Ekologia-Prawo-Człowiek? (EPL) realizują projekt ?Zaangażowanie NGO i naukowców w tworzenie ?shadow list? obszarów sieci Emerald na Ukrainie?, współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA ? Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

20245564_1655769551114372_3413953764665570888_n

W związku z tym projektem, w dniach 20-21 lipca 2017 roku, odbyło się szkolenie dla geobotaników z zakresu rozpoznawania siedlisk chronionych w ramach sieci Emerald i Natura 2000. Teoretyczna cześć szkolenia odbyła się w Kijowie, w ogrodzie botanicznym im. Fomina, a część terenowa ? w Miżriczańskim Parku Krajobrazowym (Czernihowski obwód). Podczas szkolenia miała miejsce m.in. prezentacja tworzenia ?shadow list? obszarów sieci Emerald i doświadczeń Polski w tym zakresie (na przykładzie sieci Natura 2000).

Już w następnym roku odbędzie się następna tura seminariów biogeograficznych, na których będzie poddany ocenie postęp w rozwoju sieci Emerald i jej kompletność. Dlatego niezwykle ważne będzie zaangażowanie jak największej liczby organizacji pozarządowych i naukowców w tworzenie ?shadow list? obszarów sieci Emerald na Ukrainie. Powyższe szkolenie będzie służyć realizacji tego celu.

RITA-logo-h-podstawowe FDP LOGO  logo_ukr_col