Strona główna » Zaproszenie do składania ofert – zapewnienie wyżywienia na 40 terenowych warsztatach przyrodniczych

Zaproszenie do składania ofert – zapewnienie wyżywienia na 40 terenowych warsztatach przyrodniczych

W związku z realizacją projektu nr INT/EK/KAR/1/II/B/0158 pn. „Badacze pogranicza Wilczych Gór”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014–2020, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, zaprasza do składania ofert na:

Zapewnienie wyżywienia na 40 terenowych warsztatach przyrodniczych dla dzieci organizowanych w okresie kwiecień – wrzesień 2019 (obszar Bieszczad, Pogórza Przemyskiego i Beskidu Niskiego) oraz zapewnienie wyżywienia (poczęstunku) na imprezie plenerowej “Zlot Bioróżnorodności pogranicza polsko-słowackiego” we wrześniu 2019 (Pogórze Przemyskie)

WAŻNE!  W związku z brakiem złożonych ofert, termin składania ofert zostaje przedłużony do 19.04.2019 r. do godz. 15:00. Serdecznie zapraszamy do współpracy. W razie pytań pozostajemy w kontakcie.

Specyfikacja zamówienia oraz wzór dokumentacji ofertowej znajduje się w załączonym pliku PDF tutaj.

Załącznik do oferty – Formularz oferty wyżywienia.