Strona główna » Analiza wybranych aspektów funkcjonowania i działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe w latach 2012 – 2017

Analiza wybranych aspektów funkcjonowania i działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe w latach 2012 – 2017

Raport jest efektem naszych działań polegających na analizie tych aspektów funkcjonowania Lasów Państwowych, które uważamy za dyskusyjne. Każdy rozdział kończy się rekomendacjami do dalszego badania danego tematu. Liczymy, że nasze wnioski przyczynią się do pogłębionej analizy przez instytucje kontrolujące, a w efekcie, w szerszej perspektywie, do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Lasów Państwowych.