Strona główna » Co robimy

Jesteśmy organizacją ekspercką. Są wśród nas przyrodnicy i leśnicy, którzy działają na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego naszego kraju i pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji. Nasze działania prowadzimy w najcenniejszych przyrodniczo obszarach. Tam, gdzie przetrwały ostatnie fragmenty Puszczy, gdzie żyją wilki, rysie i niedźwiedzie i gdzie możesz spotkać łosia. Stoimy na straży polskiej przyrody.

Celem działania Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze jest ocalenie najdzikszych miejsc w Polsce.

Prowadzimy inwentaryzacje przyrodnicze. Odnaleźliśmy tysiące stanowisk gatunków chronionych i wskaźnikowych dla lasów pierwotnych oraz kilkadziesiąt gatunków nowych dla Polski lub uznanych za wymarłe w naszym kraju. Na obszarze planowanego Turnickiego Parku Narodowego odnaleźliśmy około 6 tysięcy drzew o wymiarach pomnika przyrody.

Realizujemy działania prawne i podejmujemy interwencje w terenie. Wysyłamy wnioski o utworzenie pomnika przyrody, o utworzenie stref dla ptaków drapieżnych, wnioskujemy o nie pozyskiwanie drewna w miejscach występowania cennych gatunków. Pomagamy prawnie lokalnym przyrodnikom i miłośnikom polskiej przyrody.

NASZE WYDAWNICTWA

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze powstała w 2008 roku z inicjatywy grupy przyrodników, zainteresowanych ochroną polskiego dziedzictwa przyrodniczego. Jej pierwszym obszarem działania stała się wschodnia część polskich Karpat, od Beskidu Niskiego po Bieszczady i Pogórze Przemyskie.  

Dzięki Twojej POMOCY CHRONIMY polską przyrodę. 

Od początku istnienia Fundacji działamy na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, starając się pogodzić interes ekonomiczny z potrzebą zachowania bioróżnorodności.

W tym celu:
Wspieramy i rozwijamy ekoturystykę (punkt Informacji Turystycznej na Pogórzu Przemyskim

Promujemy lokalne agroturystyk, targi, szkolenia i doradztwo biznesowe, podróże studyjne, promocja w internecie we współpracy z inicjatywą www.turnickipn.pl.

Wspieramy i rozwijamy rolnictwo ekologiczne (doradztwo biznesowe, targi, szkolenia, pomoc w pozyskaniu funduszy, prowadzimy skup jabłek z dawnych odmian i tłoczymy z nich sok).