Ochrona Puszczy Karpackiej | Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze | przyrodnicze.org
Obszar Puszczy Karpackiej

Ochrona Puszczy Karpackiej

Jeden z naszych głównych celów jest skuteczna ochrona najcenniejszych fragmentów Puszczy Karpackiej. Działania koncentrujemy na obszarze 15 karpackich  nadleśnictw: Bircza, Baligród, Brzozów, Cisna, Dukla, Dynów, Gorlice, Komańcza, Krasiczyn, Lesko, Lutowiska, Łosie, Rymanów, Stuposiany, Ustrzyki Dolne.

W celu ochrony najcenniejszych fragmentów Puszczy Karpackiej działamy dwutorowo:

Prowadzimy działalność badawczą i podejmujemy interwencje prawne.

Obszar na jakim działamy pokrywa ponad 132 tys. ha drzewostanów ponad stuletnich (według kryteriów prof. Tomasza Wesołowskiego). Na tym obszarze znajdują się fragmenty lasu o cechach lasu pierwotnego. Dla zlokalizowania tych fragmentów, prowadzimy poszukiwania terenowe stanowisk gatunków wskaźnikowych dla lasów pierwotnych są wśród nich m.in. porost puchlinka ząbkowana Thelotrema lepadinum czy chrząszcz kowalina łuskoskrzydła Lacon lepidopterus.

Nasza praca to wyścig z czasem. Co 10 lat wielkość pozyskania drewna w karpackich nadleśnictwach znacząco wzrasta, przykładowo w nadleśnictwie Bircza wzrost wyniósł ponad 42%. Wzrost intensywności pozyskania odbywa się najczęściej w starodrzewach. Dlatego musimy zdążyć przed wycinką, aby odnaleźć i zgłosić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nowe stanowiska gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem. W wyniku naszych poszukiwań udało się odnaleźć tysiące stanowisk gatunków chronionych oraz kilkadziesiąt gatunków nowych dla Polski lub uznanych za wymarłe na terenie naszego kraju (kategoria EX w Czerwonej Księdze).

Działania terenowe nie wystarczą. Dlatego prowadzimy działania prawne. Dzięki naszym prawnikom składamy wnioski o wyłączenie z pozyskania drewna najcenniejszych fragmentów lasu, stworzenie stref dla gatunków wymagających ochrony strefowej (m.in. bocian czarny, sóweczka, orlik krzykliwy, granicznik płucnik). Aktywnie bierzemy udział w konsultacjach społecznych Planów Urządzenia Lasu dla nadleśnictw i zachęcamy miłośników karpackiej przyrody, aby również uczestniczyli w tych konsultacjach. Dla lepszego zrozumienia procesu konsultacji wydaliśmy podręcznik “Jak Twój głos może uratować Twój las?” do pobrania w PDF.

Prowadzimy też inne działania:

Wydaliśmy podręcznik prawny dla przyrodników. Prowadzimy geoportal przyrodniczy, w którym można sprawdzić np. w której części lasu prowadzone będą cięcia w bieżącym roku: www.straznicypuszczy.pl. Uruchomiliśmy interwencyjny “Zielony telefon”, gdzie można zasięgnąć porad prawnych i otrzymać pomoc w konkretnych przypadkach niszczenia karpackiej przyrody: 609 008 039 oraz e-mail spk@przyrodnicze.org.

Nasze działania prowadzimy przede wszystkim na obszarze Pogórza Przemyskiego, Bieszczadów i Beskidu Niskiego.

Zobacz również

18 01-2021
Już okresie międzywojennym wartość przyrodniczą oraz potrzebę ochrony grupy górskiej Suchego Obycza i Turnicy propagował Tadeusz Trella – entomolog, zasłużony badacz fauny owadów…