Partnerstwo Naturowe Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych

Strona główna » Co robimy » Partnerstwo Naturowe Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych

Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jesienią 2012 roku zrealizowana została idea by w każdym z województw w Polsce, pilotażowo zawiązać tzw. Partnerstwa Naturowe, zrzeszające lokalnych przedsiębiorców, rolników, instytucje otoczenia biznesu, lokalne samorządy, organizacje pozarządowe, uczelnie, by podejmowali wspólne działania na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem faktu działania w granicach obszarów Natura 2000, by wykorzystać markę Natura 2000 dla promocji swoich produktów i usług. Na terenie województwa Podkarpackiego powstało Partnerstwo Naturowe Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych, którego liderem została Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze. Partnerstwo Naturowe Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych ma profil turystyczno – rolniczy. Wynika to z lokalnych uwarunkowań. Większość lokalnych przedsiębiorców to rolnicy, przy wielu gospodarstwach zachowały się dawne odmiany drzew owocowych, wprowadzane na tym terenie jeszcze w XIX wieku. Wyjątkowa w skali Europejskiej przyroda, wysoka lesistość, górski krajobraz, liczne ślady wielokulturowości tych ziem, stwarzają dogodne warunki dla rozwoju ekoturystyki. Rozwój turystyki podawany jest w strategiach rozwoju gmin z obszaru Partnerstwa jako jeden z głównych kierunków rozwoju gospodarczego. Jest tu też największa w Polsce koncentracja ponad 100 letnich jodeł – co stwarza najlepsze w naszym kraju warunki do produkcji miodu ze spadzi jodłowej.

NASZE PARTNERSTWO NATUROWE ZAJMUJE SIĘ ROZWOJEM NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁÓW LOKALNEJ GOSPODARKI:

  • Agroturystyka oraz usługi towarzyszące.
  • Ekoturystyka i specjalistyczna obsługa turystyki przyrodniczej.
  • Rolnictwo ekologiczne.
  • Pszczelarstwo.
  • Zbieractwo i przetwórstwo dziko rosnących płodów leśnych i łąkowych.
  • Hodowla tradycyjnych ras zwierząt.
  • Sadownictwo specjalizujące się w uprawie tradycyjnych odmian drzew owocowych.
  • Przetwórstwo ekologicznych produktów rolnych.

Jeśli chcesz być powiadamiany o kolejnych działań lub zostać członkiem naszego Partnerstwa Naturowego – skontaktuj się z nami: biuro@dziedzictwoprzyrodnicze.pl

Więcej o działaniach Partnerstwa Naturowego: Pobierz PDF