Strona główna » Co robimy » Rozwój regionu

Od początku istnienia Fundacji działamy na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, starając się pogodzić interes ekonomiczny z potrzebą zachowania bioróżnorodności.

W tym celu:
Wspieramy i rozwijamy ekoturystykę (punkt Informacji Turystycznej na Pogórzu Przemyskim

Promujemy lokalne agroturystyk, targi, szkolenia i doradztwo biznesowe, podróże studyjne, promocja w internecie we współpracy z inicjatywą www.turnickipn.pl.

Wspieramy i rozwijamy rolnictwo ekologiczne (doradztwo biznesowe, targi, szkolenia, pomoc w pozyskaniu funduszy, prowadzimy skup jabłek z dawnych odmian i tłoczymy z nich sok).