Rozwój rolnictwa ekologicznego

Strona główna » Co robimy » Rozwój rolnictwa ekologicznego

Pogórze Przemyskie i Góry Słonne to tereny idealne dla rozwoju rolnictwa ekologicznego. Duże rozdrobnienie gospodarstw, pofałdowanie terenu ? to znaczne ograniczenie dla wielkoobszarowej intensywnej produkcji rolnej. Są tu jednak możliwości dla wymagającej większych nakładów pracy produkcji warzyw i owoców ? w oparciu o sprawdzone w lokalnych warunkach odmiany produkcji rolnej z certyfikatem rolnictwa ekologicznego. W obszarze Partnerstwa Naturowego zachowało się ponad 100 dawnych odmian jabłoni, z czego wiele z nich była wprowadzana w tej części Galicji jeszcze w XIX wieku (!). Znaczna część terenów otwartych to trwałe użytki zielone ? istnieje więc możliwość hodowli zwierząt dawnych ras, z możliwością skorzystania ze wsparcia do takiej hodowli np. ze środków ARiMR. Istnieje też wiele mechanizmów dotacyjnych wspierających powstawanie przetwórni, suszarni czy tłoczni dla produkcji rolniczej. Od 2009 roku wspieramy rozwój rolnictwa ekologicznego na Pogórzu Przemyskim poprzez:

  • podróże studyjne do dobrze funkcjonujących gospodarstw i pasiek ekologicznych;
  • indywidualne doradztwo biznesowe;
  • pomoc w pozyskaniu środków na przydomowe przetwórnie;
  • promocję produktów z Pogórza Przemyskiego na targach żywnościowych;
  • edukację na temat dawnych lokalnych odmian drzew owocowych i tradycyjnych ogródków.

Przewodnik po dawnych odmianach jabłoni i tradycyjnych ogrodach wiejskich Pogórza Przemyskiego: Pobierz PDF