Strona główna » Obszary proponowane do włączenia do sieci Emerald na Ukrainie

Obszary proponowane do włączenia do sieci Emerald na Ukrainie

„Obszary proponowane do włączenia do sieci Emerald na Ukrainie („shadow list”, część 2) – zawiera opisy 74 obszarów proponowanych do włączenia do sieci Emerald na Ukrainie z danymi odnośnie rozmieszczenia na nich gatunków chronionych roślin i zwierząt z Rezolucji 4 i 6 Konwencji Berneńskiej oraz mapy tych obszarów. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, 2019.