Strona główna » Projekt “Dziedzictwo Przyrodnicze to nasza wspólna sprawa”

Projekt “Dziedzictwo Przyrodnicze to nasza wspólna sprawa”

Tytuł projektu:
Dziedzictwo Przyrodnicze to nasza wspólna sprawa
Nr umowy:
NR 4/LPP-PILOTAŻ/2020 z 02.11.2020 r.

Lider projektu:
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Okres realizacji projektu:
01.12.2020 r. – 30.09.2021 r.

Wartość projektu:
20 000,00 PLN
Dofinansowanie:
20 000,00 PLN

Rezultaty i produkty projektu:
Rezultaty projektu:
– 1 zrealizowana inicjatywa w społeczności lokalnej,
– wzrost kompetencji obywatelskich i aktywizacja w życiu publicznym u 20 osób
Produkty projektu:
– 1 zorganizowane warsztaty,
– 1 odnowiony szkolny szlak przyrodniczy,
– 1 mapa interaktywna z zaznaczonymi miejscami turystycznymi i historycznymi
Obszar realizacji projektu:
Gmina Fredropol
Zaplanowane działania:
Projekt przewiduje realizację trzech działań:

1. Działanie „Tradycyjnie i lokalnie” obejmuje przeprowadzenie warsztatów
i wizyty studyjnej dla lokalnej społeczności.

2. Działanie „Opracowanie mapy interaktywnej miejsc turystycznych gminy
Fredropol” polega na opracowaniu internetowej gminy mapy miejsc
atrakcyjnych turystycznie i historycznie.

3. Działanie „Odnowienie tablic na Szkolnym Szlaku Turystycznym "Bohynie” –
zawiera odnowienie tablic na szkolnym szlaku przyrodniczym.

Biuro projektu:
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, ul. Juliusza Słowackiego 6/10, 35-060 Rzeszów

sfinansowano ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach
Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, Nr Umowy 4/LPP-PILOTAŻ/2020