Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej | Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze | przyrodnicze.org
.

Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej

Tytuł projektu: Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej

Okres realizacji Projektu: 01.10.2016 – 30.09.2017 r.

Budżet projektu: 261 859,00 PLN

Instytucja realizująca Projekt: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Obszar realizacji Projektu: województwo podkarpackie, podlaskie

Liczba Inicjatyw: 12

Zaplanowane inicjatywy odpowiadają potrzebie rozwoju aktywności lokalnej społeczności oraz wzmocnienia ich zaangażowania w podnoszenie świadomości ekologicznej. Ich realizacja będzie się przyczyniać do podniesienia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności.

Inicjatywy do realizacji:

 1. Rekultywacja łęgów w dolinie rzeki San – usunięcie śmieci w Ostrowie koło Przemyśla
 2. Ograniczenie CO2 poprzez montaż kompletnego systemu fotowoltaicznego sieciowego w Zespole Szkół w Tyrawie Wołoskiej
 3. Ochrona dzikich zapylaczy oraz pożytecznych owadów w gminie Tyrawa Wołoska
 4. Zabezpieczenie środowiska przez renowację edukacyjnej ścieżki przyrodniczej „Do Ralla” w Krasiczynie
 5. Odtworzenie historycznego założenia ogrodowego w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie
 6. Ochrona jedynego naturalnego stanowiska na Podkarpaciu wisienki karłowatej
 7. Zwiększenie bioróżnorodności na terenie gminy Milejów poprzez stworzenie miejsc lęgowych dla ptaków, ssaków i owadów zapylających
 8. Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających w gminie Żurawica
 9. Ochrona płazów poprzez montaż zapory herpetologicznej
 10. Budowa woliery oblotowej dla ptaków drapieżnych rehabilitowanych w Ośrodku Rehabilitacji w Zwierząt
 11. Ochrona zagrożonych gatunków drzew (kasztanowca i wiązu) w zabytkowym parku w Krynkach
 12. Odtworzenie i pielęgnacja sadu w zabytkowym parku w Krynkach

Inicjatywy mają na celu edukację ekologiczną, poprawę środowiska naturalnego, zwiększenie świadomości ekologicznej oraz angażowanie społeczności w działania na poziomie lokalnym na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dla wszystkich inicjatyw uzyskano poparcie lokalnych władz samorządowych oraz zgodę właścicieli gruntu. Jeśli dotyczyło, uzyskano również zgodę Konserwatora Zabytków oraz opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 

.

Zobacz również

03 03-2017
Wycinka drzew trwa na prywatnych posesjach. Jednak ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie przyrody przyniosła ogromne zmiany również dla Lasów Państwowych. Od 1 stycznia 2017 roku…
03 11-2015
Tak jak w całej Polsce, w nadleśnictwach podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie organizowane są polowania zbiorowe. Z informacji udostępnionych przez RDLP…
27 10-2017
Akcja #JESTEMZŁOSIEM zatrzymała odstrzał łosi w Polsce. Było to możliwe dzięki masowemu wsparciu osób, którym zależy na ochronie tych zwierząt. Minister Jan Szyszko wycofał się z…
31 08-2018
Już 16 września będziemy obchodzić po raz pierwszy Dzień Łosia w Polsce. Inicjatorem ustanowienia tego dnia jest Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, która działa na rzecz objęcia…
20 10-2017
Już 10 listopada, zgodnie z wolą ministra Szyszki, myśliwi zaczną zabijać chronione moratorium łosie, co wynika z dokumentów opublikowanych przez Rządowe Centrum Legislacji. Uwagi…
14 04-2016
Fundacja WWF Polska i Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze złożyły kolejne wnioski o objęcie ochroną pomnikową ponad 4 tysięcy drzew z obszaru projektowanego Turnickiego Parku…
24 02-2017
Pomimo  zaleceń naukowców, opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody i aktualnych wyników badań przyrodniczych, obecne Ministerstwo Środowiska wyraża brak poparcia dla idei…