Rozpoczęcie projektu Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej | Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze | przyrodnicze.org
.

Rozpoczęcie projektu Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej

Miło nam poinformować, iż 1 października 2016 r. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze rozpoczęła realizację nowego projektu pn. "Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej" finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt składa się z 12 ekologicznych inicjatyw obywatelskich zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu województwa: podkarpackiego (6 gmin), podlaskiego (2 gminy) oraz lubelskiego (1 gmina).

Przedsięwzięcia mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej oraz poprawę stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych, a obszary tematyczne jakie poruszają to:

 • czynna ochrona ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków;
 • przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;
 • ochrona ex situ zagrożonych gatunków;
 • ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej;
 • odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych;
 • rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym;
 • modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych);
 • ograniczenie antropopresji – minimalizacja emisji do środowiska z budynków/obiektów użyteczności publicznej.

Realizowane inicjatywy:

 1. Rekultywacja łęgów w dolinie rzeki San – usunięcie śmieci w Ostrowie k. Przemyśla.
 2. Ograniczenie emisji CO2 poprzez montaż kompletnego systemu fotowoltaicznego sieciowego w Zespole Szkół w Tyrawie Wołoskiej.
 3. Ochrona dzikich zapylaczy oraz pożytecznych owadów w gminie Tyrawa Wołoska.
 4. Zabezpieczenie środowiska przez renowację edukacyjnej ścieżki przyrodniczej ?Do Ralla?.
 5. Odtworzenie historycznego założenia ogrodowego w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie.
 6. Ochrona jedynego naturalnego stanowiska na Podkarpaciu wisienki karłowatej.
 7. Zwiększenie bioróżnorodności na terenie gminy Milejów poprzez stworzenie miejsc lęgowych dla ptaków, ssaków i owadów zapylających.
 8. Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających w gminie Żurawica.
 9. Ochrona płazów poprzez montaż zapory herpetologicznej.
 10. Budowa woliery oblotowej dla ptaków drapieżnych rehabilitowanych w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt.
 11. Ochrona zagrożonych gatunków drzew (kasztanowca i wiązu) w zabytkowym parku
  w Krynkach.
 12. Odtworzenie i pielęgnacja i sadu w zabytkowym parku w Krynkach.

 

Projekt Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

.

Zobacz również

15 12-2017
Pomimo zapowiedzi głębokich zmian w Prawie łowieckim, które miały sprzyjać dzikim zwierzętom i przyrodzie oraz deklarowanego przez Jarosława Kaczyńskiego braku poparcia PiS dla…
29 12-2017
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze przygotowała aktualizację dokumentacji projektowanego Parku Krajobrazowego Beskidu Niskiego. Niestety park nie powstaje pomimo wpisania do planu…
06 02-2018
Nowelizacja prawa łowieckiego w Sejmie idzie w złym kierunku.  Wczoraj, 5 lutego, połączone Komisje Ochrony Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi głosami posłów PiS oraz Kukiz?…
11 10-2017
Sprawa zabitego wilka, który został znaleziony w Nadleśnictwie Rymanów, wymaga dokładnego wyjaśnienia. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zwróciła się z wnioskiem do Nadleśnictwa o…
20 11-2017
W ostatnich miesiącach znów obserwujemy coraz więcej medialnych doniesień na temat wilków, które rzekomo stanowią zagrożenie dla ludzi. W nurt takich wypowiedzi wpisał się artykuł…
10 01-2017
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze złożyła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Rzeszowie wniosek o utworzenie rezerwatu przyrody ?Reliktowa Puszcza Karpacka? na…
09 09-2015
Puszcza Karpacka jest obok Puszczy Białowieskiej najcenniejszym przyrodniczo obszarem w Polsce. Niestety co roku znikają kolejne fragmenty lasu o cechach lasu naturalnego wraz z…
13 11-2018
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze przygotowała nową dokumentację dla planowanego Turnickiego Parku Narodowego. Projekt powołania parku powstał aż 35 lat temu. W latach 90.…