Sześć kolejnych dziupli sóweczki zgłoszonych do ochrony | Fundacja Dziedzictwo Przrodnicze | przyrodnicze.org
.

Sześć kolejnych dziupli sóweczki zgłoszonych do ochrony

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze złożyła kolejne sześć wniosków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o objęcie ochroną strefową dziupli, w których lęgi odbywają sóweczki. Teraz od decyzji RDOŚ będzie zależeć los tych chronionych najmniejszych sów Polski.

Od wczesnej wiosny prowadzimy monitoring na obszarze Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych ? mówi Radosław Michalski z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. ? Liczebność sóweczki na tym obszarze szacuje się na 40-50 par. Jednak jak dotąd żadna dziupla zasiedlona przez ptaki nie została objęta ochroną strefową. W 2015 roku wysłaliśmy wnioski o 7 stref ochronnych, których zatwierdzanie trwa do dzisiaj. W tym roku wysłaliśmy już 6 wniosków, a kolejne 4 zostaną przesłane wkrótce. Wszystkie znajdują się na terenie nadleśnictwa Bircza.

Ochrona strefowa w przypadku sóweczki obejmuje obszar w promieniu 50 metrów od drzewa z dziuplą. W strefie tej nie można prowadzić prac leśnych i wycinki drzew, dzięki czemu ochronie podlega nie tylko miejsce gniazdowania sóweczki, ale też cały ekosystem wokół drzewa. W miejscach, gdzie nie ma ochrony rezerwatowej i wobec braku parku narodowego, ochrona strefowa może zapewnić ocalenie ostatnich fragmentów Puszczy Karpackiej.

Do każdego zgłoszenia została załączona dokumentacja wizualna, która nie pozostawia wątpliwości, co do zasiedlenia przez sóweczki. W poprzednich latach składane wnioski o ochronę strefową dla sóweczek były odrzucane, pod pretekstem niewystarczającej dokumentacji. Teraz RDOŚ otrzymał od Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze zdjęcia i filmy z dziupli, dzięki zastosowanej nowoczesnej metodzie sprawdzania dziupli za pomocą kamery endoskopowej.

Do ochrony strefowej zostaną zgłoszone kolejne dziuple sóweczki. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze prowadzi też monitoring gniazd orlika krzykliwego, które będzie chciała zgłosić również do ochrony strefowej. Spośród gniazd zasiedlonych przez 70-95 par orlików, większość nie jest objęta ochroną strefową. W przypadku orlika strefa dotyczy obszaru o promieniu 100 m ochrony całorocznej i 500 m ochrony okresowej, w okresie lęgowym.

Zgłaszanie stref jest ważne również dlatego by powstrzymać wycinkę w okresie lęgowym wykonywaną przez Państwowe Gospodarstwo Leśne.. Wyłączenie stref wokół miejsc gniazdowania gwarantuje więc skuteczną ochronę populacji sóweczek i orlików krzykliwych.

Działania Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze na rzecz ochrony sóweczek i orlików krzykliwych są w tym roku finansowane dzięki środkom przekazanym przez darczyńców, w ramach akcji crowdfundigowej przeprowadzonej w serwisie wspieram.to.

Zobacz również

01 10-2016
Tytuł projektu: Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej Okres realizacji Projektu: 01.10.2016 – 30.09.2017 r. Budżet projektu: 261 859,00 PLN Instytucja…
09 09-2015
Puszcza Karpacka jest obok Puszczy Białowieskiej najcenniejszym przyrodniczo obszarem w Polsce. Niestety co roku znikają kolejne fragmenty lasu o cechach lasu naturalnego wraz z…
21 06-2017
Przyszłość łosi jest znów zagrożona w Polsce. Wiceminister środowiska na konferencji w Białymstoku zapowiedział, że Ministerstwo Środowiska rozważa właśnie zniesienie…
15 06-2015
Zakończyła się pierwsza tura szkoleń, których celem jest włączenie obywateli w proces zarządzania lasami w Karpatach. Spotkania, które odbyły się w Beskidzie Niskim, Bieszczadach…
17 10-2017
Pogórze Przemyskie wzbogaciło się o nową kapliczkę świętego Franciszka z Asyżu, która stanęła przed Punktem Informacji Turystycznej w Nowosiółkach Dydyńskich, prowadzonym przez…
29 08-2017
Ministerstwo Środowiska opublikowało już projekt rozporządzenia w sprawie odstrzału łosi. Minister chce zabijać nie tylko dorosłe osobniki, ale również łoszaki. O opinię w sprawie…
02 03-2016
Bieszczadzkie porosty, granicznik płucnik Lobaria pulmonaria i puchlinka ząbkowana Thelotrema lepadinum, zaliczane do gatunków reliktowych lasu naturalnego, zostały zgłoszone do…