Strona główna » Recenzja wyników „Inwentaryzacji przyrodniczej w II zgrupowaniu nadleśnictw” przeprowadzonej przez Lasy Państwowe (2016-2017 r.)

Recenzja wyników „Inwentaryzacji przyrodniczej w II zgrupowaniu nadleśnictw” przeprowadzonej przez Lasy Państwowe (2016-2017 r.)

Czy udostępnione wyniki inwentaryzacji odpowiadają założonym przez Lasy Państwowe założeniom metodycznym? Zachęcamy do zapoznania się z naszą analizą wyników badań, udostępnionych przez Lasy Państwowe, a dotyczących „Oceny stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych”.