Strona główna » Rozpoczęcie projektu ?Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej?

Rozpoczęcie projektu ?Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej?

Miło nam poinformować, iż 1 października 2016 r. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze rozpoczęła realizację nowego projektu pn. ?Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej? finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt składa się z 12 ekologicznych inicjatyw obywatelskich zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu województwa: podkarpackiego (6 gmin), podlaskiego (2 gminy) oraz lubelskiego (1 gmina).

Przedsięwzięcia mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej oraz poprawę stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych, a obszary tematyczne jakie poruszają to:

 • czynna ochrona ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków;
 • przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;
 • ochrona ex situ zagrożonych gatunków;
 • ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej;
 • odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych;
 • rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym;
 • modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych);
 • ograniczenie antropopresji – minimalizacja emisji do środowiska z budynków/obiektów użyteczności publicznej.

Realizowane inicjatywy:

 1. Rekultywacja łęgów w dolinie rzeki San – usunięcie śmieci w Ostrowie k. Przemyśla.
 2. Ograniczenie emisji CO2 poprzez montaż kompletnego systemu fotowoltaicznego sieciowego w Zespole Szkół w Tyrawie Wołoskiej.
 3. Ochrona dzikich zapylaczy oraz pożytecznych owadów w gminie Tyrawa Wołoska.
 4. Zabezpieczenie środowiska przez renowację edukacyjnej ścieżki przyrodniczej ?Do Ralla?.
 5. Odtworzenie historycznego założenia ogrodowego w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie.
 6. Ochrona jedynego naturalnego stanowiska na Podkarpaciu wisienki karłowatej.
 7. Zwiększenie bioróżnorodności na terenie gminy Milejów poprzez stworzenie miejsc lęgowych dla ptaków, ssaków i owadów zapylających.
 8. Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających w gminie Żurawica.
 9. Ochrona płazów poprzez montaż zapory herpetologicznej.
 10. Budowa woliery oblotowej dla ptaków drapieżnych rehabilitowanych w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt.
 11. Ochrona zagrożonych gatunków drzew (kasztanowca i wiązu) w zabytkowym parku
  w Krynkach.
 12. Odtworzenie i pielęgnacja i sadu w zabytkowym parku w Krynkach.

logotyp-07

Projekt ?Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej? realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.