Strona główna » Zaproszenie do udziału w projekcie “Badacze Pogranicza Wilczych Gór”

Zaproszenie do udziału w projekcie “Badacze Pogranicza Wilczych Gór”

W imieniu Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, Stowarzyszenia “EKOSKOP” oraz Fundacji Aevis chcielibyśmy zaprosić Państwa Szkołę do udziału w mikroprojekcie Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 “Badacze Pogranicza Wilczych Gór”. Ze względu na niewielką ilość zgłoszeń, termin przyjmowania zgłoszeń zostaje przesunięty do dnia 16.10.2018 roku. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

W ramach projektu organizujemy część działań edukacji ekologicznej. Celem projektu jest zwiększenie świadomości przyrodniczej uczestników i odbiorców działań, które realizowane będą  od 01.10.2018 roku przez okres 1 roku na terenie od Beskidu Niskiego, przez Pogórze Przemyskie, po górę Wyhorlat na Słowacji ?  w regionie historycznych tzw. “Wilczych Gór”.

W ramach projektu planuje się organizację:

  • jednodniowej konferencji otwierającej projekt (25.10.2018 na terenie Słowacji w miejscowości Snina),
  • trzydniowego szkolenia dla koordynatorów szkolnych projektu (na wiosnę 2019 roku)
  • 4 wielogodzinnych warsztatów terenowych dla dzieci i młodzieży z każdej
    z 10 szkół znajdujących się na obszarze objętym projektem – od kwietnia do września 2019 roku.

Udział szkoły w projekcie jest bezpłatny.

Obowiązkiem szkoły będzie wyznaczenie koordynatora, który weźmie udział
w szkoleniu,  zorganizowanie dwóch grup (po 12 uczniów) pod opieką nauczyciela do udziału w 4 przyrodniczych, wyjazdowych, warsztatach plenerowych prowadzonych przez trenerów projektu oraz udział grupy dzieci w ?Pikniku naukowym
o bioróżnorodności? (prawdopodobnie we wrześniu 2019 roku w Birczy).

Prosimy o zgłaszanie szkół do projektu poprzez Formularz Zgłoszeniowy do pobrania tutaj. W pierwszej kolejności, do projektu, zostaną zakwalifikowane szkoły, które znajdują się na obszarze priorytetowym. Szczegółowe informację o zasadach rekrutacji dołączamy również w oddzielnym dokumencie.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12.10.2018 roku.

Przeczytaj regulamin rekrutacji szkół.