Strona główna » Zapytanie Ofertowe dot. zorganizowania i przeprowadzenia przyrodniczych warsztatów terenowych dla dzieci na terenie objętym projektem (obszar Bieszczad, Pogórza Przemyskiego i Beskidu Niskiego)

Zapytanie Ofertowe dot. zorganizowania i przeprowadzenia przyrodniczych warsztatów terenowych dla dzieci na terenie objętym projektem (obszar Bieszczad, Pogórza Przemyskiego i Beskidu Niskiego)

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu nr INT/EK/KAR/1/II/B/0158 pn. „Badacze pogranicza Wilczych Gór”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014–2020, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, zaprasza do składania ofert na: zorganizowania i przeprowadzenia przyrodniczych warsztatów terenowych dla dzieci na terenie objętym projektem (obszar Bieszczad, Pogórza Przemyskiego i Beskidu Niskiego).

Specyfikacja zamówienia oraz wzór dokumentacji ofertowej znajduje się w załączonym pliku PDF tutaj

 

Informacja o wyborze Oferenta:

W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na zapewnienie wyżywienia na zorganizowanie i przeprowadzenie przyrodniczych warsztatów terenowych dla dzieci na terenie objętym projektem (obszar Bieszczad, Pogórza Przemyskiego i Beskidu Niskiego)., informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyli:
1. Bartosz Pirga, Lipie 53, 38-710 Cisna
2. Magdalena Kuś, Z Barwnikiem, ul. Chopina 15/21, 38-200 Jasło
3. Mieszko Stanisławski, ul. Obfita 8, 43-300 Bielsko-Biała
4. Andrzej Zbrożek, Huta Brzuska 76, 37-740 Bircza
5. Piotr Klub, Nowe Sady 34, 37-734 Fredropol

Zobacz opis projektu “Badacze Pogranicza Wilczych Gór”