Strona główna » Zapytanie ofertowe na dostawę 2 odbiorników GPS

Zapytanie ofertowe na dostawę 2 odbiorników GPS

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej” (nr umowy grantowej 01/07/Karpaty/2019) realizowanego w ramach współpracy z Fundacją WWF Polska, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do składania ofert na dostawę 2 odbiorników GPS.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 odbiorników GPS dedykowanych przez producenta do użytku naziemnego podczas pieszych wędrówek turystycznych.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

Kryterium cenowe – max. 100 pkt.
Termin składania ofert upływa 10 września 2019 r.

Specyfikacja zamówienia oraz wzór dokumentacji ofertowej znajduje się w załączonych plikach:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiot zamówienia
3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie
5. Załącznik nr 4 – Wzór umowy
6. Załącznik nr 5 – Klazula informacyjna