Strona główna » Zapytanie ofertowe na dostawę 4 cyfrowych minikamer

Zapytanie ofertowe na dostawę 4 cyfrowych minikamer

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej” (nr umowy grantowej 01/07/Karpaty/2019) realizowanego w ramach współpracy z Fundacją WWF Polska,  Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do składania ofert na dostawę 4 cyfrowych minikamer.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 cyfrowych minikamer.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

Kryterium cenowe – max. 100 pkt.
Termin składania ofert upływa 2 września 2019 r.

Specyfikacja zamówienia oraz wzór dokumentacji ofertowej znajduje się w załączonych plikach:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiot zamówienia
3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie
5. Załącznik nr 4 – Klazula informacyjna

Informacja o wyborze Oferenta:

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na 4 cyfrowych minikamer wpłynęła 1 ważna oferta  od SPY SHOP PAWEŁ WUJCIKOWSKI, ul. Traugutta 137, 50-419 Wrocław.
W związku z tym została ona uznana za najkorzystniejszą.
Dziękujemy za złożenie oferty.