Strona główna » Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu fotograficznego

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu fotograficznego

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Ochrona Puszczy Karpackiej” (nr umowy grantowej 01/07/Karpaty/2019) realizowanego w ramach współpracy z Fundacją WWF Polska,  Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu fotograficznego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu fotograficznego.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

Kryterium cenowe – max. 100 pkt.

Termin składania ofert upływa 2 września 2019 r.

Specyfikacja zamówienia oraz wzór dokumentacji ofertowej znajduje się w załączonych plikach:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiot zamówienia
3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie
5. Załącznik nr 4 – Klazula informacyjna

 

Informacja o wyborze Oferenta:

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na dostawę sprzętu fotograficznego wpłynęły 2 ważne oferty.
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę  FOTO-HURT Sp. z o.o., ul. Matuszczaka 1G, 35-083 Rzeszów.
Dziękujemy za złożenie ofert.