Strona główna » Zapytanie ofertowe na usługę tłumaczeń z j. polskiego na j. słowacki

Zapytanie ofertowe na usługę tłumaczeń z j. polskiego na j. słowacki

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr INT/EK/KAR/1/II/B/0158 pn. „Badacze pogranicza Wilczych Gór”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014–2020, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, zaprasza do składania ofert na: przetłumaczenie pisemne projektu merytorycznego paszportu z j. polskiego na j. słowacki oraz tłumaczenie ustne na zlocie wybranych prelekcji z j. polskiego na j. słowacki oraz z j. słowackiego na j. polski.

Specyfikacja zamówienia oraz wzór dokumentacji ofertowej znajduje się w załączonym pliku PDF tutaj 

 

Informacja o wyborze Oferenta:

W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na przetłumaczenie pisemne projektu merytorycznego paszportu z j. polskiego na j. słowacki oraz tłumaczenie ustne na zlocie wybranych prelekcji z j. polskiego na j. słowacki oraz z j. słowackiego na j. polski informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma JURPEN Jozef Jurcisin, Pl. Wolności, 13/2, 35-073 Rzeszów.

 

Zobacz opis projektu „Badacze Pogranicza Wilczych Gór”